วณลักษณ์รุ่น 10

ด.ช. พลากร ปัญญาวรากร (น้องกร) ศิษย์เก่าโรงเรียนวณลักษณ์รุ่นที่ 10 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ระดับชั้น ป.6 มีความสามารถด้าน ไวโอลิน เปียโน…