กิจกรรมวันไหว้ครู ที่อนุบาลวณลักษณ์

ที่โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์ เราบูรณาการกิจกรรมวันไหว้ครู ให้สอดแทรกสาระความรู้ โดยจัดฐานต่างๆ ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ได้แก่ ฐานเรียนรู้ประวัติความเป็นมา ฐานระบายสี ฐานประดิษฐ์ดอกไม้ ฐานไหว้ครู และฐานไหว้ครูคนแรก (คุณพ่อ คุณแม่) เชิญรับชมกันค่ะ