สถานที่-

ด้วยที่วิถีวณลักษณ์ เป็นรูปแบบเดินเรียน จึงมีห้องกิจกรรมประจำทักษะหลากหลาย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะดนตรี พละ ทักษะชีวิตบทบาทสมมติรวมถึงลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส และ ห้อง  Multipurpose

 

จุดคัดกรอง

 

 อาคารเรียนอนุบาล

 

สนามเด็กเล็ก

สนามเทนนิส

 

สระว่ายน้ำ

ห้องรับประทานอาหาร

ห้องนอนเตรียมอนุบาล

ห้องสีส้ม ภาษาไทย

  

 

ห้องสีแดง ภาษาอังกฤษ

ห้องสีเหลือง คณิตศาสตร์

 

ห้องสีน้ำเงิน วิทยาศาสตร์

ห้องสีม่วง ศิลปะ

ห้องสีเขียว ดนตรี

ห้อง LC

สนใจเข้าชมโรงเรียนฯ ในเวลาทำการ

ติดต่อ 090-585-1998