บุคลากร

ผู้อำนวยการ

ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ (ครูจิ๊บ)

ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์

  • ปริญญาเอก Ph.d.  Educational Leadership, ABAC (1st class honors) ผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
  • ปริญญาโท M.A Educational Technology, UofMichigan , Ann Arbor, U.S.A. เอกเทคโนโลยีการศึกษา มิชิแกน
  • ปริญญาตรี B.Ed Education, Chulalongkorn University (1st class honors) เอกประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มัธยม High School Satit Kaset Laboratory School (1st class honors) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ปรึกษา

รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์

อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์

ทีมครู และพนักงานวณลักษณ์

ทีมครู รร.อนุบาลวณลักษณ์

นางสาวกาญจนา คำโพธิ์ (ครูชมพู่) ภาษาไทย

 

ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ (ครูจิ๊บ) ภาษาอังกฤษ

 

นางสาววันทนี แก้วปัญญา (ครูเปิ้ล) คณิตศาสตร์

 

นางศรันยา อินทะเสน (ครูจุ๋ม) วิทยาศาสตร์

 

นางสาวอัญชลี มาบุญชื่น (ครูตั๊ก) ศิลปะ

 

นางสาวทัศวรรณ พันเกษา (ครูทัศ) ทักษะชีวิต

 

นายณรงค์ชัย วาวแวว (ครูเจน) ดนตรี

 

นายศุภชัย รัตนราตรี (ครูเกม) ดนตรี

นางสาวธรรมพร เมืองจำนงค์ (ครูแป้ง) ดนตรี

 

นายอนาวิล ศรีศักดิ์ (ครูกาย) พลศึกษา

 

นายชยธร เรืองศรี (ครูออม) พลศึกษา

 

นางสาวศิริรัตน์ ชูวารี (ครูจุ๋ม) เตรียมอนุบาล

 

นางสาวยุพา บุญฤทธิ์ (ป้าป้อม) แม่ครัว

นางสาวยุพา บุญฤทธิ์

 

นางสาวนฤมล สีอาด (พี่นุ้ย) แม่บ้าน

นางสาวนฤมล สีอาด

 

 Ms. PLUEMJAI (พี่ปลื้ม) แม่บ้าน

 

Mr. PAY (พี่จ่อย) พ่อบ้าน

นาย PAY

 

Mr. SONEXAY (พี่กี้) พ่อบ้าน