พลศึกษา

เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายให้มีความสัมพันธ์กัน การเคลื่อนไหวอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ทักษะ ความกล้า และฝึกปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ โดยผ่านกิจกรรม และอุปกรณ์ที่ได้เลือกคัดสรรแล้วจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้

1. กีฬา (Sport) และกิจกรรมการเคลื่อนไหวบนพื้น

เป็นกิจกรรมกีฬาต่างๆ ทั้งกีฬาเดี่ยวและเล่นเป็นทีม เช่น กรีฑา ฟุตบอล บาสเก็ตบอล แชร์บอล ฯลฯ และการเคลื่อนไหว เช่น กระโดด วิ่ง เดินหน้า ถอยหลัง สไลด์ ฝึกให้เกิดการทรงตัว ความคล่องตัว และความสนุกสนานเพื่อให้เด็กๆ รู้จักกีฬาต่างๆ และปลูกฝังให้เด็กๆ รักที่จะเล่นกีฬา ฝึกให้เกิดการเรียนรู้และเคารพในกฎกติกา สามารถจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

2. โยคะ (Yoga) และดุลยภาพ

การบริหารสมองและร่างกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและส่วนต่างๆ ของร่างกาย และในขณะเดียวกันก็จะเน้นเกี่ยวกับการกระตุ้นสมองและการผ่อนคลายสมองด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าง่ายๆ โดยอาศัยความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ของร่างกาย ความอ่อนตัว การทำงานเป็นระบบขั้นตอนด้วยการทำสมาธิ การกำหนดลมหายใจ และการสร้างสมดุลแก่ร่างกาย เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะและสุขภาพที่ดี

3. เกม (Game)

เกมที่เล่นกันมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเกมการละเล่นของไทยและต่างชาติอีกมากมาย เช่น ลิงชิงหลัก วิ่งเปรี้ยว บาลูนสี ฯลฯ เป็นเกมที่จะพัฒนาความคิด และสติปัญญาของนักเรียน และสามารถนำไปใช้บูรณาการกับการดำเนินชีวิต

4. กิจกรรมยืดหยุ่น (Gymnastics)

การสร้างบทบาทสมมติให้เด็กๆ ได้ผจญภัยและใช้จินตนาการในการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันก็จะเน้นเกี่ยวกับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย ความอ่อนตัว รู้จักการทำงานเป็นระบบขั้นตอน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ โดยจะเน้นที่ความสนุกสนานและความปลอดภัยโดยผ่านทักษะยิมนาสติก

5. ว่ายน้ำ (Swimming)

เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและเป็นการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในน้ำ เด็กอนุบาลวณลักษณ์สามารถเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนานและคุ้นเคยกับน้ำ เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น ทำให้เด็กไม่กลัวการเล่นน้ำ และยังสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การเตะเท้า การเป่าลมในน้ำ การกลั้นลมหายใจ และการลอยตัวในน้ำโดยใส่ห่วงยาง หรือ ปลอกแขนและการว่ายน้ำท่าง่ายๆ ได้

กิจกรรมศิลปศึกษา