ทัศนศึกษา

โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์ มีแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ของจริงในสถานที่จริงๆ ที่มีมากกว่าในห้องเรียน

การคัดเลือกสถานที่สำหรับพานักเรียนอนุบาลวณลักษณ์ไปทัศนศึกษา จะพิจารณาให้เหมาะสมกับวัย บูรณาการให้เข้ากับเนื้อหาในหลักสูตร  กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ หรือ นิทรรศการใหม่ๆ ที่น่าสนใจ โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวด ดังนี้

1. ตัวเรา

ทัศนศึกษา “นิทรรศการเล่นได้ – Forest of Play” เด็กๆ ได้ฝึกการแก้ปัญหา การเล่นตามจินตนาการ การเล่นเป็นกลุ่ม การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก-มัดใหญ่ การเล่นเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Sensory Play) ฯลฯ

23 ส.ค. 62 “นิทรรศการเล่นได้ – Forest of Play” ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. อาชีพต่างๆ

พาเด็กๆ ไปทัศนศึกษายังสถานที่ทำงานจริงของแต่ละอาชีพ สนุกสนาน เรียนรู้กับผู้รู้ที่สถานที่จริง ได้รับประสบการณ์ตรง และความรู้นอกห้องเรียน เช่น ไปรษณีย์ สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล K9 สถานีฝึกสุนัขตำรวจ พิพิธภัณฑ์เด็ก Kidzania

25 ก.ย. 63 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็ก เมืองสายรุ้ง : สร้างเสริมจินตนาการผ่านบทบาทสมมติ เพื่อให้เด็กๆได้เพลิดเพลินกับอาชีพในฝัน, เปิดโลกดึกดำบรรพ์ รู้จักกับไดโนเสาร์ชนิดต่างๆ
19 ก.พ. 59 ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในชุมชน “สถานีดับเพลิง ลาดยาว”

3. วัฒนธรรม ประเพณีไทย

ทัศนศึกษาสถานที่ที่มีประวัติน่าสนใจ แฝงด้วยวัฒนธรรม หรือ ประเพณีไทยอันน่าเรียนรู้ เช่น พาไปทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาที่วัด เรียนรู้วิถีชาวนาไทยที่บ้านครูธานี เรียนรู้โบราณสถานที่สำคัญของเมืองไทยที่เมืองโบราณ

3 ก.ค. 63 ถวายเทียนพรรษาและปัจจัยต่างๆ ที่วัดเทวสุนทร
21 ก.ย. 61 ทัศนศึกษา “บ้านครูธานี หอมชื่น” แหล่งเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ จ.ปทุมธานี

4. ดวงดาว อวกาศ

ทัศนศึกษานิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ เช่น ชมนิทรรศการ Kids in Space 50 Years Moon Landing ณ ท้องฟ้าจำลอง, นิทรรศการ NASA : A Human Adventure The Exhibition

3 ต.ค. 62 ทัศนศึกษา Kids in Space 50 Years Moon Landing ณ ท้องฟ้าจำลอง สนุกกับการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการ
19 ธ.ค. 57 นิทรรศการ NASA : A Human Adventure The Exhibition

5. เทคโนโลยี

การเรียนรู้ผ่านการเล่นแบบ digital interactive โดยผสานการเล่นแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ทัศนศึกษา Imaginia Playland ที่ The Emporium, นิทรรศการ teamLab Islands สวนสนุกแบบ Interactive ที่ Central World, เที่ยวรอบโลกในหนึ่งวัน ที่ Stanley Miniventure เมืองคนจิ๋วที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

1 มี.ค. 62 ทัศนศึกษา Imaginia Playland สวนสนุกแห่งจินตนาการ เรียนรู้ผ่านการเล่น โดยการผสมผสานการเล่นแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่เข้าด้วยกันผ่าน digital interactive
10 มิ.ย. 59 ทัศนศึกษา teamLab Islands สวนสนุกอินเตอร์แอคทีฟ Dance & Art Museum, Learn & Play Interactive Theme Park

6. ยานพาหนะ

พาไปสัมผัสยานพาหนะของจริงที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ รวมทั้งเรียนรู้กฎจราจรที่เด็กๆ ควรรู้ผ่านบทบาทสมมติที่เมืองจราจร

23 มี.ค. 55 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศไทย รับฟังการบรรยายประวัติ ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ และสัมผัสเครื่องบินรุ่นต่างๆ
14 ต.ค. 54 ทัศนศึกษาเมืองจราจร ที่สวนรถไฟ เรียนรู้กฎจราจรเบื้องต้น และแสดงบทบาทสมมติโดยขี่จักรยานให้ถูกต้องตามกฎในเมืองจราจรจำลอง

7. สัตว์

รู้จักสัตว์ประเภทต่างๆ ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ แมลง เรียนรู้วงจรชีวิตของสัตว์และแมลงที่น่าสนใจ ผ่านการทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ หรือ พิพิธภัณฑ์ต่างๆ เช่น ซาฟารีเวิลด์, เขาดินวนา, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ม.เกษตร, พิพิธภัณฑ์แมลง ม.เกษตร, สวนผีเสื้อ, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

5 ม.ค. 61 นิทรรศการ Monsters of the Sea ที่ อพวช. เหล่ายักษ์ใหญ่ใต้ทะเลลึก ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ ระบายสีเหล่าสัตว์ใต้ทะเล และประดิษฐ์เพลซิโอซอรัสด้วยลูกโป่ง
7 ต.ค. 54 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์แมลง ม.เกษตร บางเขน เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างแมง-แมลง วงจรชีวิตของแมลงต่างๆ ดูแมลงหลากหลายชนิด

8. พืช

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี เรียนรู้วงจรชีวิตของต้นข้าว ทดลองปลูกข้าวแบบนาโยนกล้า รวมทั้งการเกษตรอื่นๆ เช่น การเลี้ยงหมู-ไก่แบบธรรมชาติ การสร้างบ้านดิน

14 ก.ย. 55 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทดลองปลูกข้าวแบบนาโยนกล้า การเลี้ยงหมู-ไก่แบบธรรมชาติ เรียนรู้การสร้างบ้านดิน

ดูวิทยากรรับเชิญ