กิจกรรมวันเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดเทวสุนทร

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุเริ่มการอธิษฐานอยู่ประจำในวัด หรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน เพื่อไม่ให้พระสงฆ์จาริกไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวบ้านเสียหาย

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์จัดเป็นประจำ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้นักเรียนรู้จักประเพณี และวันสำคัญทางศาสนา ทางโรงเรียนฯ ได้เลือกจัดกิจกรรมที่วัดเทวสุนทร (สุนทริการาม) ซึ่งอยู่ใกล้เคียง เดินทางสะดวก

สำหรับในปีการศึกษา 2565 ได้จัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม ในช่วงเช้าหลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เดินทางไปวัดเทวสุนทร

ตั้งแถวขบวนหน้าโบสถ์ เวียนเทียน 3 รอบ

คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองประกอบพิธีการทางศาสนา

ถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัย ไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์

เมื่อเสร็จพิธี คณะครูและนักเรียนเดินทางกลับโรงเรียนฯ ทำกิจกรรมตามตารางปกติ

ดูอัลบั้มกิจกรรมวันเข้าพรรษา 2565