มาทำความรู้จักกับ Kindermusik Program

มาทำความรู้จักกับหลักสูตร Kindermusik จากอเมริกา เรียนภาษาอังกฤษผ่านบทเพลง ดนตรี เกม นิทาน การเคลื่อนไหว เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านเทคนิค Totally Physical Response (TPR) ที่โรงเรียนฯ นำมาใช้สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 กันค่ะ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมการแสดงในวันแม่ เป็นกิจกรรมที่อนุบาลวณลักษณ์จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก การทำงานเป็นทีม ทักษะดนตรีและการแสดง ในปี 2565 มาในธีมเทพนิยาย เรามาชมการแสดงจากเหล่าเจ้าชาย-เจ้าหญิงตัวน้อยๆ กันค่ะ

กิจกรรมวันเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดเทวสุนทร

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์จัดเป็นประจำ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้นักเรียนรู้จักประเพณี และวันสำคัญทางศาสนา ทางโรงเรียนฯ ได้เลือกจัดกิจกรรมที่วัดเทวสุนทรซึ่งอยู่ใกล้เคียง เดินทางสะดวก

กิจกรรมวันไหว้ครู ที่อนุบาลวณลักษณ์

ที่โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์ เราบูรณาการกิจกรรมวันไหว้ครู ให้สอดแทรกสาระความรู้ โดยจัดฐานต่างๆ ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ได้แก่ ฐานเรียนรู้ประวัติความเป็นมา ฐานระบายสี ฐานประดิษฐ์ดอกไม้ ฐานไหว้ครู และฐานไหว้ครูคนแรก (คุณพ่อ คุณแม่) เชิญรับชมกันค่ะ

การประเมินพัฒนาการในเด็กปฐมวัย

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำคัญอย่างไร โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์มีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่ละคนได้อย่างไร

การพัฒนาร่างกายของเด็กปฐมวัย

การพัฒนาร่างกาย การเตรียมความพร้อมเด็กในส่วนมัดเล็ก มัดใหญ่ เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นเพื่อพัฒนาภาษา ความคิด จินตนาการ ต่อไปในอนาคต  เหมือนที่มีคนพูดว่า “ถ้าร่างกายพร้อม ทุกอย่างก็ตามมา..”

ลูกไปโรงเรียนอนุบาลวันแรก เตรียมตัวรับมืออย่างไร

ผู้ปกครองหลายๆ ท่านที่ลูกเริ่มใกล้เข้าสู่วัยอนุบาล คงกังวลใจว่าจะเตรียมตัวอย่างไรดี เพื่อรับมือกับการไปโรงเรียนวันแรก ลดความกังวล งอแงร้องไห้ ครูจิ๊บมีคำตอบให้ค่ะ