FAQ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: วิถีวณลักษณ์ คืออะไร

เป็นโรงเรียนบูรณาการที่นักเรียนเดินเรียน เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกวินัยเชิงบวก ไม่มีนอน ไม่มีเกรด ไม่มีการบ้าน ฝึกทักษะครบไม่ต้องเรียนเสริมที่อื่น

Q: ค่าเล่าเรียนราคาเท่าไหร่

เริ่มต้นที่ 888 บาทต่อวัน กับ 6 คาบต่อวัน

Q: ครอบครัวแบบไหนที่เหมาะกับวณลักษณ์

ครอบครัวที่อยากให้ลูกมีความสุข มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ลูกสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง มีทักษะชีวิตเต็มร้อย

Q: ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเด็กวณลักษณ์ที่เรียนจนจบอนุบาล 3 อยู่ในระดับไหน

เด็กอนุบาล 3 ของวณลักษณ์เรียนหลักสูตร Scholastic World of English ในระดับ 2 ซึ่งเทียบเท่าเด็ก Grade 2-3 นอกจากนี้ครูผู้สอนได้มีการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานของ Scholastic พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ทำคะแนนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี

Q: ไม่มีนอนกลางวัน เด็กจะเจริญเติบโตหรือไม่

เมื่อเด็กได้ทำกิจกรรมตลอดทั้งวันอย่างเต็มที่แล้ว จะสามารถเข้านอนได้ง่าย และหลับสนิทในช่วงกลางคืน ซึ่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตก็จะหลั่งเพิ่มขึ้น

Q: ไม่มีเกรด จะประเมินเด็กอย่างไร

ด้วยวิถีวณลักษณ์ เราไม่วัดเด็กด้วย “เกรด หรือ “คะแนนสอบ” เราประเมินเด็กตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ดูเด็กรายบุคคล (Differentiated Learning) และรายงานพัฒนาการตามแต่ละทักษะ เพื่อให้เด็กมีความ “สมวัย” หาจุดเด่น จุดด้อย เพื่อพัฒนาเติมศักยภาพให้เต็ม และเด่นต่อไป

การเก็บผลงาน (Portfolio) เป็นการเก็บเพื่อดูพัฒนาการและเปรียบเทียบผลงานของตัวเอง มิได้ไปแข่งขันกับใครในวัยปฐมวัยนี้

Q: ขอเยี่ยมชมโรงเรียนแบบ walk-in ได้หรือไม่

เนื่องด้วยครูจิ๊บ (ผอ.อนุบาลวณลักษณ์) ต้องการอธิบายรายละเอียดให้ท่านผู้ปกครองทุกบ้านด้วยตัวท่านเอง รบกวนท่านที่สนใจ โปรดนัดหมายล่วงหน้าที่นี่ค่ะ

Q: รับสมัครเด็กที่ย้ายโรงเรียนกลางเทอมหรือไม่

กรณีที่ชั้นเรียนนั้นว่าง สามารถย้ายมาเรียนที่อนุบาลวณลักษณ์ได้ หรือ หากยังลังเลใจ แนะนำให้ทดลองเรียน (Join class) อย่างต่อเนื่อง 1-2 สัปดาห์ ก่อนตัดสินใจ

Q: ลูกเรียนอยู่โรงเรียนอื่น สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายซัมเมอร์ได้หรือไม่

ทางเรายินดีรับสมัครเด็กจากทุกโรงเรียน รวมถึงเด็กนักเรียนนานาชาติที่สนใจเรียนร่วม (Join Class) กับเด็กไทยในช่วงปิดเทอมค่ะ (รายละเอียด)

Q: จบที่วณลักษณ์ แล้วไปต่อชั้นประถมที่ไหน

เด็กที่จบวณลักษณ์ไปที่ไหนก็ได้ และไปอย่างมีความสุขด้วย อาทิ

  • โรงเรียนอินเตอร์
  • โรงเรียนสองภาษา 
  • โรงเรียนแนวสาธิต เช่น สาธิตประสานมิตร สาธิตจุฬาฯ สาธิตเกษตร
  • โรงเรียนประถมไทยที่เป็นนวัตกรรม เช่น Neo-Humanist โรงเรียนปัญโญทัย, Montessori, Reggio Emilia
  • โรงเรียนแนวไทยแท้ๆ เช่น โรงเรียนราชินี จิตรลดา
  • โรงเรียนเครือคาธอลิก