กิจกรรม

ทางโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไปพร้อมกับการให้สาระความรู้ ความกล้าแสดงออก การทำงานเป็นทีม ฯลฯ แก่เด็กๆ ตลอดทั้งปี อาทิ กิจกรรมวันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ วันลอยกระทง วันชาติ คริสต์มาส กีฬาสี ทัศนศึกษา กิจกรรมปิดภาคเรียน โครงการวณลักษณ์สีเขียว ค่ายซัมเมอร์ปิดภาคฤดูร้อน

กิจกรรมลอยกระทง ที่สอดแทรกสาระความรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนาน ได้แก่ ฐานประวัติวันลอยกระทง ฐานประดิษฐ์กระทง ฐานการละเล่นไทย

นอกจากกิจกรรมตามวันพิเศษต่างๆ แล้ว ในทุกปีโรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ และทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยคัดเลือกวิทยากร หรือ สถานที่ให้เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ และบูรณาการให้เข้ากับเนื้อหาในหลักสูตร กิจกรรม สถานการณ์ นิทรรศการใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

ดูบรรยากาศสถานที่