มาทำความรู้จักกับ Kindermusik Program

Kindermusik Program ที่นำมาใช้สอนที่อนุบาลวณลักษณ์ คืออะไร

Kindermusik เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษจากอเมริกา ผ่านบทเพลง ดนตรี เกม นิทาน การเคลื่อนไหว เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ โดยสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ไปจนถึงชั้นอนุบาล 3 ตามลำดับความยากง่าย

ที่โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์ ใช้ Kindermusik สอนนักเรียนมา 10 ปี ถือเป็นโรงเรียนแรกในไทยที่ใช้หลักสูตร Kindermusik ในช่วงแรกโรงเรียนฯ ได้ซื้อหลักสูตรตรงจากอเมริกา ต่อมา LAPC (ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้) ได้ซื้อหลักสูตรเข้ามาเป็นศูนย์หลักของประเทศไทย โดยมีคุณเก๋ Project Manager คอยเป็นผู้ประสานงานกับทางโรงเรียนและครูผู้สอน ปัจจุบันคือ Teacher MaryGel ผู้มีประสบการณ์ในการสอน Kindermusik มานานหลายปี

(ในรูป) จากด้านซ้ายไปขวา ได้แก่ คุณเก๋ – Teacher MaryGel จาก LAPC – ครูจิ๊บ ผอ.อนุบาลวณลักษณ์

รูปแบบการเรียน Kindermusik

การเรียน Kindermusik แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 40 นาที หรือ 1 คาบ/สัปดาห์ ซึ่งจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ตามธีมที่กำหนด และใช้เครื่องดนตรีเป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งส่วนมากเป็นเครื่องเคาะ เช่น

  • Egg Shakers (ลูกแซค รูปทรงไข่) สอนคำว่า slowly – quickly หรือ shake up high – shake down low นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปในตัว มีการใช้จังหวะ ภาษาร่างกาย และเพลงประสานร่วมกัน เด็กๆ เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
  • Rhythm Sticks (แท่งเคาะให้จังหวะ) สอนคำว่า tap & stop, roll, tap shoulder – knee – etc. gently นักเรียนเข้าใจสัญลักษณ์การหยุด, เอาแท่งเคาะมากลิ้ง – แตะไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยบูรณาการเข้ากับ Theme ที่เรียน
  • Ziczac Blocks สอนคำว่า rub up high, rub down low
  • Bells (กระดิ่ง) นอกจากเขย่าตามจังหวะเพลง หรือ คำสั่งแล้ว สามารถให้เด็กๆ ไปบูรณาการกับกิจกรรมอื่นได้ เช่น ให้จังหวะเพลง Jingle Bell ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส

ด้วยสื่อการสอนที่กล่าวมา จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเพลง เกม เครื่องดนตรี โดยคุณครูจะใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่เรียกว่า TPR (Totally Physical Response) ควบคู่กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น คุณครูพูดคำว่า “STAND UP” จากนั้นยืนขึ้น แล้วให้เด็กๆ ทำตาม ซึ่งช่วยให้เด็กเรียนรู้คำศัพท์ใหม่อย่างเป็นธรรมชาติ

Native speaker VS Non-native speaker

ในมุมของครูจิ๊บที่มีประสบการณ์ทำงานกับชาวต่างชาติมายาวนาน มองว่าเด็กต้องฟังและสื่อสารให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นสำเนียงอังกฤษชาติใด เช่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อังกฤษ ฟิลิปปินส์ ก็ควรสื่อสารทุกสำเนียงให้ได้ และในส่วนของ Native speaker หรือ Phonics เด็กสามารถเรียนรู้จากบทเพลงประกอบการสอน และสื่ออื่นๆ ได้เอง

สุดท้าย Teacher MaryGel ได้กล่าวว่า “หลักสูตร Kindermusik จะสร้างความรู้ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน (Permanent Knowledge) สำหรับเด็กๆ ผ่านการเรียนรู้แบบใหม่ที่สนุกสนาน”

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษพื้นฐานให้ลูก สามารถใช้เทคนิค TPR (Totally Physical Response) เริ่มด้วยคำสั่งง่ายๆ เช่น stand up, sit down จากนั้นผู้ปกครองแสดงท่าทางเป็นตัวอย่างให้เด็กดู เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ อย่างเป็นธรรมชาติค่ะ