วณลักษณ์รุ่น 10

ด.ช. พลากร ปัญญาวรากร (น้องกร)

ศิษย์เก่าอนุบาลวณลักษณ์ รุ่นที่ 10 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ระดับชั้น ป.6 มีความสามารถด้าน ไวโอลิน เปียโน

ความประทับใจในโรงเรียนวณลักษณ์

เมื่อได้ก้าวเข้ามาสัมผัสโรงเรียนในครั้งแรก เกิดความรู้สึกประทับใจในสถานที่และบุคลากรของโรงเรียน รู้สึกได้ถึงความรักและความอบอุ่นของคุณครูที่มีต่อเด็กๆ ทำให้มั่นใจว่าจะฝากให้เป็นโรงเรียนแรกของลูกค่ะ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่นี่ น้องกรได้รับการดูแล ความเอาใจใส่ที่ดี ทำให้น้องกรมีความสุขและเกิดพัฒนาการสมวัยทั้งทางด้าน IQ และ EQ ตามลำดับ

“ตาดู หูฟัง ปากปิด สมองคิด ติดให้ถาม”

เป็นคำสอนที่น้องกรได้รับการอบรมจากครูจิ๊บและใช้ในการเรียนมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
การเตรียมความพร้อมต่างๆจากโรงเรียนวณลักษณ์ น้องกรสามารถนำไปต่อยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างเต็มศักยภาพ
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณครูจิ๊บและคุณครูโรงเรียนวณลักษณ์ บุคคลากรทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ปูพื้นฐานให้น้องกรเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีสุขภาพกายและใจที่ดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญา และมีความสุขในการเรียนรู้ค่ะ
🎶 🎹 🎵 🎻 🎶 🎹 🎵 🎻 🎶 🎹 🎵 🎻
วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ยินดีต้อนรับพี่กร

ด.ช.พลากร ปัญญาวรากร ศิษย์เก่าอนุบาลวณลักษณ์ รุ่น 10 กลับมาโชว์ฝีมือในการเล่นไวโอลิน ให้น้องๆ ฟัง ทั้งหมด 3 เพลง
  1. Canon in D
  2. Chiquilin de Bachin
  3. Twinkle twinkle little star

พี่กร ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ระดับชั้น ป.6 และเป็นนักแสดงโฆษณา รถ Mitsubishi Xpander