กิจกรรมวันเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดเทวสุนทร

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์จัดเป็นประจำ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้นักเรียนรู้จักประเพณี และวันสำคัญทางศาสนา ทางโรงเรียนฯ ได้เลือกจัดกิจกรรมที่วัดเทวสุนทรซึ่งอยู่ใกล้เคียง เดินทางสะดวก