กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมการแสดงในวันแม่ เป็นกิจกรรมที่อนุบาลวณลักษณ์จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก การทำงานเป็นทีม ทักษะดนตรีและการแสดง ในปี 2565 มาในธีมเทพนิยาย เรามาชมการแสดงจากเหล่าเจ้าชาย-เจ้าหญิงตัวน้อยๆ กันค่ะ