มาทำความรู้จักกับ Kindermusik Program

มาทำความรู้จักกับหลักสูตร Kindermusik จากอเมริกา เรียนภาษาอังกฤษผ่านบทเพลง ดนตรี เกม นิทาน การเคลื่อนไหว เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านเทคนิค Totally Physical Response (TPR) ที่โรงเรียนฯ นำมาใช้สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 กันค่ะ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมการแสดงในวันแม่ เป็นกิจกรรมที่อนุบาลวณลักษณ์จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก การทำงานเป็นทีม ทักษะดนตรีและการแสดง ในปี 2565 มาในธีมเทพนิยาย เรามาชมการแสดงจากเหล่าเจ้าชาย-เจ้าหญิงตัวน้อยๆ กันค่ะ