กิจกรรมวันไหว้ครู ที่อนุบาลวณลักษณ์

ที่โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์ เราบูรณาการกิจกรรมวันไหว้ครู ให้สอดแทรกสาระความรู้ โดยจัดฐานต่างๆ ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ได้แก่ ฐานเรียนรู้ประวัติความเป็นมา ฐานระบายสี ฐานประดิษฐ์ดอกไม้ ฐานไหว้ครู และฐานไหว้ครูคนแรก (คุณพ่อ คุณแม่) เชิญรับชมกันค่ะ

การประเมินพัฒนาการในเด็กปฐมวัย

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำคัญอย่างไร โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์มีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่ละคนได้อย่างไร

การพัฒนาร่างกายของเด็กปฐมวัย

การพัฒนาร่างกาย การเตรียมความพร้อมเด็กในส่วนมัดเล็ก มัดใหญ่ เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นเพื่อพัฒนาภาษา ความคิด จินตนาการ ต่อไปในอนาคต  เหมือนที่มีคนพูดว่า “ถ้าร่างกายพร้อม ทุกอย่างก็ตามมา..”