ลูกไปโรงเรียนอนุบาลวันแรก เตรียมตัวรับมืออย่างไร

ผู้ปกครองหลายๆ ท่านที่ลูกเริ่มใกล้เข้าสู่วัยอนุบาล คงกังวลใจว่าจะเตรียมตัวอย่างไรดี เพื่อรับมือกับการไปโรงเรียนวันแรก ลดความกังวล งอแงร้องไห้ ครูจิ๊บมีคำตอบให้ค่ะ