การพัฒนาร่างกายของเด็กปฐมวัย

การพัฒนาร่างกาย การเตรียมความพร้อมเด็กในส่วนมัดเล็ก มัดใหญ่ เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นเพื่อพัฒนาภาษา ความคิด จินตนาการ ต่อไปในอนาคต  เหมือนที่มีคนพูดว่า “ถ้าร่างกายพร้อม ทุกอย่างก็ตามมา..”

ลูกไปโรงเรียนอนุบาลวันแรก เตรียมตัวรับมืออย่างไร

ผู้ปกครองหลายๆ ท่านที่ลูกเริ่มใกล้เข้าสู่วัยอนุบาล คงกังวลใจว่าจะเตรียมตัวอย่างไรดี เพื่อรับมือกับการไปโรงเรียนวันแรก ลดความกังวล งอแงร้องไห้ ครูจิ๊บมีคำตอบให้ค่ะ